top of page
cover RLE.png
tallers ametlla.jpg

La Ràdio a l'Escola és un projecte pedagògic en comunicació impulsat per Teach Media, del grup Ona Media que es desenvolupa en dues vessants principals:

 

  • La formativa, amb tallers adreçats a alumnes i a educadors.

  • La de suport tècnic, orientació i tutela per a la creació i manteniment de plataformes escolars de contingut (per exemple ràdios escolars)

 

Els alumnes participen dels tallers formatius en horari lectiu o extraescolar i la modalitat és, preferentment, presencial a l'escola, però a partir de la situació de pandèmia hem desenvolupat també una oferta on-line alternativa.

Els tallers per a docents es desenvolupen en un nombre determinat de sessions, presencials o bé on-line,  amb grups reduïts i estan orientats a donar coneixement i eines per a poder formar ells mateixos, si s'escau, als seus alumnes.

 

Per a les ràdios escolars s'ofereix una plataforma tecnològica, amb allotjament web, serveis d'streaming i podcasting, així com suport , orientació i manteniment, si cal, de continguts.

bottom of page